Chcesz porozmawiać bardziej szczegółowo?

Zadzwoń

603 252 633

Podstawą zakwalifikowania źródłowego artykułu do takiej lub innej kategorii jest występowanie w nim określonych fraz, sformułowań, nazw własnych i innych konstrukcji językowych. Na podstawie natężenia takich elementów w tekście określamy dziedzinę artykułu (np. motoryzacja, gry komputerowe, przestępstwa z użyciem noża itd.) i jego wymowę (np. rozstania celebrytów).

Z jakich elementów składa się model analityczny

Ogólnie rzecz biorąc, nasze modele analityczne składają się z części twardej, obejmującej dane słownikowe, oraz miękkiej, czyli fraz i sformułowań typowych dla samego języka polskiego.

dane słownikowe

nazwiska

W większości modeli mamy podział na Polaków i obcokrajowców. Przykładowe słowniki:

 • politycy
 • sportowcy (z podziałem na dyscypliny)
 • muzycy
 • aktorzy i inne osoby związane z przemysłem filmowym
 • znani specjaliści w różnych dziedzinach (np. lekarze wypowiadający się w mediach)
 • osoby zajmujące wysokie stanowiska w różnych branżach (np. kierownictwo policji)
 • znani mordercy z całego świata (również ich pseudonimy, obcokrajowcy z podziałem na kontynenty, a w Europie na kraje)
nazwy własne
 • nazwy firm
 • nazwy klubów sportowych
 • nazwy leków (z podziałem na typy dolegliwości, np. osobno Remeron i Molnupiravir)
 • tytuły filmów i seriali z podziałem na gatunki (np. filmy z Jamesem Bondem)
 • nazwy znanych zespołów muzycznych
 • nazwy imprez regionalnych z powiatów w całej Polsce
 • nazwy broni i technologii wojskowych (z podziałem na wykorzystujące je państwa)
 • modele dronów
 • marki i modele samochodów
słownictwo branżowe

Dla wielu branż w wersji formalnej i potocznej. Przykładowe słowniki:

 • pojęcia z Kodeksu karnego (np. klasyfikacja przestępstw)
 • pojęcia z Kodeksu postępowania karnego (np. związane ze składaniem i wiarygodnością zeznań)
 • pojęcia związane ze służbą w formacjach mundurowych
 • pojęcia związane z giełdą, obrotem aktywami finansowymi i analizą techniczną
 • pojęcia związane z opieką i wychowaniem dzieci (z podziałem na wiek)

słownictwo i frazy stosowane w artykułach z różnych dziedzin

O ile dane słownikowe pozwalają wychwycić z tekstu, jakich osób, firm, narzędzi itp. on dotyczy, o tyle bardziej ogólne sformułowania (np. "pod wpływem") pozwalają "skleić" pojedyncze zidentyfikowane obiekty w większą całość o zrozumieć sens artykułu. Składają się na nie:

 • frazy ogólne, wskazujące na czynności opisywane w artykule
 • frazy wskazujące na przekaz emocjonalny (np. makabryczny [wypadek], tuż za [podium])

Przykładowo, zupełnie innego języka używa się w artykułach: